besiktningar

Besiktning häst

Så går besiktning häst till:

1. Under en besiktning undersöks hela hästen. Hästens allmäntillstånd och exteriör
bedöms. Rygg, skelett, leder, senor och muskulatur känns igenom. Hästens hud
och hårrem undersöks. Veterinären lyssnar på hjärta och lungor. Ögon och tänder
undersöks. Hästens uppförande och hanterbarhet bedöms också.

2. Efter den kliniska undersökningen ses hästen i skritt och trav på rakt spår.
Därefter böjs alla fyra ben. Böjprovets betydelse har diskuterats i veterinära
kretsar de senaste åren. Dock anses det fortfarande vara en viktig del av både en
besiktning och i hältutredningar. En överansträngd eller inflammerad led eller
område ofta blir smärtsamt efter ett böjprov trots att hästen inte behöver ha sett
halt ut under den inledande undersökningen. En positiv böjprovsreaktion sätts
alltid i förhållande till hästens ålder, användningsområde, träningsnivå mm.

3. Efter böjprovet ses hästen i longering på volt i alla gångarter. Ibland utförs ett
arbetsprov där hästen får upp pulsen och ansträngs. Arbetsprovet är till för att
bland annat framprovocera hosta eller missljud från övre luftvägarna i arbete,
vilket kan ha betydning för hästens framtida användningsområde. Hjärtat lyssnas
på igen efter arbete för att upptäcka eventuella arytmier.

4. Efter longering finns möjlighet att undersöka hästens svalg och luftstrupe med en
videokamer ( endoskopi) Detta eftersom sjukdomar så som luftvägsinflammation
och struppipning blivit allt vanligare hos både rid- och travhästar.

5. Om hästen skall röntgas i samband med besiktningen, görs det efter att de andra
undersökningarna är klara, då hästen ofta behöver lugnande inför
röntgenundersökning.

När det gäller ridhästar röntgas ofta båda frambens kotleder, kronleder, hovleder;
båda frambens strålben; båda bakbens kotleder; båda bakbens hasleder och båda
bakknän. Ibland röntgas också nacke och rygg. Jag utför även internationella
röntgenundersökningar som ofta innehåller fler bilder än ovan nämnda standard. För
travare har vi andra paket med inriktning på kontroll av så kallade lösa benbitar där
följande områden röntgas: båda frambens hovleder, kronleder och kotleder; båda
bakbens kotleder och båda bakhaser. Projektionerna är noga utvalda baserat på var
man oftast hittar problem hos respektive hästtyp. Om hästen har en tidigare
sjukdomshistoria så kan även andra områden inkluderas i undersökningen.

6. När besiktningen slutförts går veterinären igenom protokollet och diskuterar
eventuella fynd med köpare och säljare.

Ej lämpad för försäljning?

Besöksadress

Hemadress

Org nr. & Bankgiro